Wednesday, November 25, 2009

DOSA

DOSA
Dosa menurut islam terbahagi kepada dua iaitu dosa kecil dan dosa besar.
Firman Allah s.w.t:
“ Jika kamu menghindari dosa-dosa besar yang dilarang kamu melakukannya, maka kami ampunkan kesalahan-kesalahan ( dosa kecil ) kamu, dan kami akan masukkan kamu ke tempat yang mulia ( syurga )

DOSA BESAR
Semua yang dilarang oleh Allah atau semua yang dinyatakan haramnya oleh al-Quran atau sesuatu yang menurut al-Quran atau hadis akan dibalas dengan azab neraka pada hari kiamat. Disebut juga sebagai hal yang dimurkai oleh Allah s.w.t, dilaknat dan dijanjikan siksa yang sangat pedih. Orang yang melakukan dosa besar ini juga disifatkan sebagai fasik.

DOSA KECIL
Firman Allah dalam surah An-Najm maksudnya :-
“ ( iaitu ) orang yang menjauhi dosa-dosa besar serta perbuatan yang keji , kecuali salah silap yang kecil-kecil ( yang mereka terlanjur melakukannya, maka itu dimaafkan ). Sesungguhnya Tuhanmu maha luas keampunan Nya”.
Allah s.w.t memerintahkan semua umat manusia supaya menjauhkan diri daripada semua dosa, tidak kira dosa yang nyata atau tersembunyi, dosa kecil atau dosa besar serta perkara-perkara yang amat keji.

Nabi s.a.w bersabda melalui sebuah hadis Qudsi :-
“ Jika hamba-Ku baru mahu melakukan satu keburukan, janganlah kamu tulis itu satu kejahatan baginya, tapi jika ia sudah melakukannya maka tulislah itu satu kejahatan baginya. Dan jika hamba-Ku baru mahu mengerjakan kebaikan, tetapi belum dilakukannya, maka tuliskanlah baginya satu kebaikan, jika ia sudah melakukannya, maka tuliskanlah baginya 10 kebaikan”.

KESAN DOSA KEPADA MANUSIA
Dosa mengakibatkan hati manusia menjadi gelap. Dan apabila hati sudah gelap maka ia menjadi keras dan orang yang keras hatinya akan jauh daripada Allah s.w.t. Kesannya akan menjadi bibit kejahatan didalam masyarakat yang membawa kerugian didunia dan akhirat.
Dosa yang dilakukan oleh seseorang itu juga menjadi sebab terhalangnya ia memperolehi rezeki.
Sabda Nabi s.a.w :-
“ Tidak ada yang memanjangkan umur melainkan kebaikan, dan tidak ada yang dapat menolak qadar melainkan doa. Dan sesungguhnya terhalang seseorang memperolehi rezeki, kerana dosa yang dilakukannya”.

DOSA MENYEBABKAN MURKA
DAN SEKSA
Dosa yang diperbuat oleh manusia menyebabkan datangnya murka dan azab daripada Allah s.w.t. Kemurkaan atau azab yang datang ini kadang-kadang berupa bencana alam seperti banjir besar, kemarau, angin puting beliung, gempa bumi dan kadangkala berupa kekacauan politik seperti berlaku pemberontakan dan perang yang mengakibatkan musnah semua yang bernilai di negeri berkenaan.
Didalam al-Quran, telah disenaraikan nama-nama maksiat yang menyebabkan turunnya bala atau malapetaka iaitu kesalahan, dosa, kejahatan, kefasikan, kemaksiatan, keburukan, dan kerosakan. Orang yang melakukannya akan diberi balasan siksa oleh Allah didunia dan akhirat.

Rujukan: Mengenali Dosa-Dosa Besar
Dakwah Dan Penerbitan ( BAKA ) IPK Kedah
MUAT TURUN ARTIKEL SECARA ONLINE:
Http://bakaipkkedah-wadahnurfadhilat.blogspot.com

0 comments:

Blogger template 'CoolingFall' by Ourblogtemplates.com 2008