Sunday, July 31, 2011

SYURGA (siri 10/2011)

Apa itu Syurga ???.........
Syurga ialah kebun atau taman, ini bermaksud suatu perkampungan yang selamat di sediakan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman dan beramal solih. Ini merupakan ganjaran diatas amalan yang baik yang mereka lakukan di dunia ini.

Allah berfirman dalam surah Muhammad s.a.w. ayat 15: yang bermaksud:
Sifat Syurga yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertaqwa (ialah seperti berikut): ada padanya beberapa sungai dari air yang tidak berubah (rasa dan baunya), dan beberapa sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, serta beberapa sungai dari arak yang lazat bagi orang-orang yang meminumnya, dan juga beberapa sungai dari madu yang suci bersih. Dan ada pula untuk mereka di sana segala jenis buah-buahan, serta keredaan dari Tuhan mereka. (Adakah orang-orang yang tinggal kekal di dalam Syurga yang sedemikian itu keadaannya).

Abul-Laits meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah r.a. berkata:
"Ya Rasullullah, dari apakah dibuat syurga itu?" Jawab Nabi Muhammad s.a.w.: "Dari air." Kami bertanya: "Beritakan tentang bangunan syurga." Jawab Nabi Muhammad s.a.w.: "Satu bata dari emas dan satu bata dari perak, dan lantainya kasturi yang semerbak harum, tanahnya dari za'faran, kerikilnya mutiara dan yakut, siapa yang masuk dalamnya senang tidak susah, kekal tidak mati, tidak lapuk pakaiannya, tidak berubah mukanya."

Mujahid berkata:
"Bumi syurga dari perak, dan tanahnya dari misik, dan urat-urat pohonnya dari perak, sedang dahannya dari mutiara dan zabarjad, sedang daun dan buahnya dibawah itu, maka siapa yang makan sambil berdiri tidak sukar, dengan duduk juga tidak sukar, dan sambil berbaring juga tidak sukar.

Penghuni syurga
Orang yang beriman dijemput memasuki syurga dengan penuh hormat dan gembira. Semua penghuni syurga terdiri daripada para Nabi, Malaikat, para Ambiyak dan orang-orang yang beramal soleh. Wajah penghuni syurga berseri-seri dan bercahaya, kehidupan mereka penuh dengan kesenangan dan kemewahan. Mereka akan menikmati apa saja yang di inginkan.

Pinggan mangkuk dan gelas yang di gunakan di perbuat daripada emas. Taman-taman yang penuh dengan buah-buahan, makan yang lazat-lazat dan berbagai-bagai kenikmatan. Penghuni syurga akan dihiasi dengan emas, mutiara dan pakaian daripada sutera. Mereka akan tinggal dengan aman, selesa dan selama-lamanya. Terdapat anak sungai yang mengalir, bunga-bunga yang berbau harum serta beribu kenimatan yang tidak dapat di gambarkan.

Orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan menerima syurga sebagai balasan pada amalan yang telah mereka lakukan. Itulah jangi Allah kepada hambanya yang menurut perintah dan menjauhi larangannya. Mereka akan tinggal di syurga buat selama-lamanya.

Nama-nama syurga

1. Syurga Firdaus

Syurga Firdaus diciptakan oleh Allah SWT dari emas.
Tentang calon penghuninya dijelaskan dalam surat Al Mu’minun ayat 1-11, yanag bermaksud:
“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. (iaitu) orang-orang yang khusyu dalam solatnya. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna. Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah (yang dipikulnya) dan janjinya. Dan orang-orang yang memelihara solatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. (Yakni) yang akan mewarisi Syurga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.” (al-Mu’minun:1-11)


2. Syurga ‘Adn

Syurga ‘Adn diciptakan oleh Allah SWT dari intan putih. Calon penghuni Syurga ‘Adn antara lain:
- Orang yang bertakwa kepada Allah SWT.
- Orang yang benar-benar beriman dan beramal soleh.
- Orang yang banyak berbuat baik.
- Orang yang sabar, menginfakkan hartanya dan membalas kejahatan dengan kebaikan.

3. Syurga Na’im

Syurga Na’im diciptakan oleh Allah SWT dari perak putih. Calon penghuninya adalah orang-orang yang benar-benar bertakwa dan beramal soleh.
Sebagaimana firman Allah SWT:
“Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa (disediakan) Syurga-Syurga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya.” (Al-Qalam: 34)

4. Syurga Ma’wa

Syurga Ma’wa diciptakan oleh Allah SWT dari zamrud hijau. Calon penghuninya adalah:
- Orang-orang yang benar-benar beriman dan beramal soleh.
firman Allah SWT yang bermaksud:
“Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka Syurga-Syurga tempat kediaman, sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.” (As-Sajdah:19)

5. Syurga Darussalam

Syurga Darussalam diciptakan oleh Allah SWT dari yakut merah. Calon penghuninya adalah orang-orang yang kuat iman dan islamnya, mengamalkannya ayat-ayat Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari serta mengerjakan amal soleh lainnya kerana Allah SWT.
Firman Allah SWT: “Bagi mereka (disediakan) darussalam (Syurga) pada sisi Tuhannya dan Dialah Pelindung mereka disebabkan amal-amal soleh yang selalu mereka kerjakan.

6. Syurga Darul Muqamah

Syurga Darul Muqamah diciptakan oleh Allah SWT dari permata putih. Calon penghuninya adalah orang-orang yang melakukan banyak kebaikan.
Firman Allah SWT: “Dan mereka berkata:” Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dukacita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun. Yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal (Syurga) dari kurnia-Nya; di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu “. (Fathir :34-35)

7. Syurga Al Maqaamul
Syurga Al Maqaamul adalah Syurga yang diciptakan oleh Allah SWT dari emas. Calon penghuninya adalah orang-orang yang sangat beriman (muttaqien), iaitu yang benar-benar bertakwa kepada Allah SWT.
Firman Allah SWT: “Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa berada dalam tempat yang aman.” (Ad-Dukhan:51)
8. Syurga Khuldi
Syurga Khudli adalah Syurga yang diciptakan oleh Allah SWT dari marjan merah dan kuning. Calon penghuninya adalah orang-orang yang taat menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan-Nya.
Firman Allah SWT: “Katakanlah:” Apa (azab) yang demikian itukah yang baik, atau Syurga yang kekal yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa? Dia menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka.” (Al-Furqan:15)

0 comments:

Blogger template 'CoolingFall' by Ourblogtemplates.com 2008